For lærere

For å oppnå en verden fri for atomvåpen, må du og jeg engasjere oss. Kunnskap engasjerer!

Samtidig vet vi at trusselen om atomvåpen kan skape bekymringer og angst hos mange mennesker. Det skal vi anerkjenne.

Det viktig å vise at det finnes håp. En atomvåpenfri verden er mulig! FNs atomvåpenforbud er for eksempel et stort skritt i riktig retning.

Hold en tale/debatt

I denne øvelsen skal eleven øve seg på å holde en tale foran et publikum. Det handler om å argumentere for eller imot atomvåpen med velbegrunnede argumenter. Hva er fordelene/ulempene med atomvåpen, er det noen sikkerhetsgarantier eller helseargumenter og så videre. Det handler om at eleven skal bli kjent med ulike posisjoner som argumenterer for eller mot atomvåpen.

Forslag til roller eleven kan ta:

  • Natooffiser
  • Leder for en atomvåpenstat
  • Militær
  • Miljøaktivist
  • Doktor
  • Fredsaktivist
  • FN-ansatt

Forbered en presentasjon

Å forberede en presentasjon er alltid informativt og lærerikt. Når det gjelder atomvåpen er det flere ulike perspektiver og tema som eleven kan fokusere på. Spørsmål å ta opp kan dels handle om kompetanse og konkrete problemstillinger eller det kan handle om å snakke om atomvåpen fra et bestemt perspektiv.

Berørte emner kan være geografi, historie og samfunnsfag der studenten lærer om hvilke land som har atomvåpen, hvilke land som har atomvåpen utplassert på sitt territorium, men som ikke regnes som atomstater, dersom noe land har hatt planer om å anskaffe atomvåpen / har hatt atomvåpen men ga opp planene, hvilke steder på jorden som er atomfrie soner, hvilke land som går inn for et forbud mot atomvåpen.

I historie kan eleven studere før og nå. Hva skjedde i august 1945 og hvordan ser det ut i dag?

I samfunnsvitenskap kan det for eksempel handle om sikkerhetspolitikk, altså hvorfor noen land har atomvåpen, hva som skaper sikkerhet og sikkerhetsgarantier, hva er forskjellen på ikke-spredning og total nedrustning.

Å bruke et spesifikt perspektiv til å svare på problemstillingene betyr at studenten går dypere i kunnskapen sin og arbeider på en måte som oppmuntrer til kritisk tenkning.

Skriv et brev

Når vi snakker om atomvåpen, snakker vi vanligvis om de tekniske delene av atomvåpenet. Vi snakker om våpnene – hvor langt de kan gå, hva slags missil eller ubåt, struktur – vi snakker om eksplosiver, om hvilke land som har atomvåpen og om atombombene over Hiroshima og Nagasaki på slutten av andre verdenskrig. Det vi ofte glemmer å snakke om er menneskene som bygger disse våpnene, som tar vare på disse våpnene og de som gjør det mulig for disse våpnene å eksistere – de som investerer.

Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN) og den nederlandske organisasjonen Pax produserer i fellesskap en rapport hvert år som undersøker hvem som investerer i atomvåpen. Dette gjelder både banker, selskaper og fond. Les mer på Don’t Bank on the Bomb og ICANs nettside.

Be elevene finne ut hvilke retningslinjer norske banker og fond har når det kommer til atomvåpen. Dersom de ikke synes resultatet er tilfredsstillende, kan de skrive et brev til bankene eller fondene med velbegrunnede argumenter om saken. Det handler da både om å finne informasjon og kontaktinformasjon, og samtidig gjøre en forskjell og påvirke samfunnet.