Land med atomvåpen

Det finnes omtrent 12 700 atomvåpen rundt om i verden. De er hovedsakelig i atomvåpenstatene Frankrike, India, Israel, Kina, Nord-Korea, Pakistan, Russland, Storbritannia og USA. I tillegg er det rundt 100 atomvåpen utplassert gjennom NATO i Belgia, Italia, Nederland, Tyrkia og Tyskland.

Da Ikkespredningsavtalen (NPT) trådte i kraft i 1970, var det fem stater i verden som hadde atomvåpen. Disse statene fikk beholde sine atomvåpen i bytte mot å ruste ned arsenalene. De fem offisielle atomvåpenstatene er Frankrike, Kina, Russland, Storbritannia og USA.

Stater som skaffet seg atomvåpen etter ikrafttredelsen av Ikkespredningsavtalen kalles de facto atomvåpenstater. Dette inkluderer land som India, Israel, Nord-Korea og Pakistan. Nord-Korea er det siste landet som anskaffet atomvåpen i 2006.

I tillegg til de ni atomvåpenstatene er det for tiden amerikanske atomvåpen utplassert gjennom NATO i Belgia, Italia, Nederland, Tyrkia og Tyskland. Det er også atomvåpen om bord på skip og ubåter som er på internasjonalt farvann.

En annen kategori som vanligvis nevnes er terskeltilstander. Dette kalles landene som har teknisk evne til å produsere atomvåpen, eller som er mistenkt for å ha gjort forberedelser til å produsere egne atomvåpen. Den mest omtalte saken de siste årene har vært Iran. I 2015 lyktes Iran, USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU å forhandle frem en avtale om Irans atomenergiprogram og en garanti for at Iran ikke vil skaffe seg atomvåpen. USA forlot avtalen i 2018 og fremtiden for avtalen er usikker.

Sør-Afrika har tidligere hatt atomvåpen, men avbrøt sitt atomvåpenprogram i 1990. Det var også utplassert atomvåpen i tidligere sovjetstater som Hviterussland, Kasakhstan og Ukraina.

Les mer om hvilke land som har atomvåpen:

Forfatter

Norske Leger mot Atomvåpen

Siste oppdatert
27 april, 2022