Om oss

Lær om atomvåpen er et nettsted for deg som vil lære mer om atomvåpen. Denne siden er laget for å gi deg  overblikk over problemstillinger og grunnleggende informasjon om alle sider ved atomvåpensaken.

Hvem står bak dette nettstedet?

Lær om atomvåpen eies av organisasjonen Svenska Läkare mot Kärnvapen (SLMK). SLMK ble dannet i 1981 og er en ideell og politisk uavhengig organisasjon med nærmere 3000 svenske leger og medisinstudenter som medlemmer.

Norske leger mot atomvåpen (NLA) er SLMK sin norske søsterorganisasjon. NLA samarbeider med SLMK om Lær om atomvåpen og står for den norske versjonen av nettstedet. Både SLMK og NLA er en del av International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW). IPPNW ble tildelt Nobels Fredspris i 1985 for sitt opplysningsarbeid om medisinske virkninger av atomkrig.

Vår viktigste oppgave er å spre informasjon om atomvåpnenes medisinske konsekvenser. Vårt mål er en atomvåpenfri verden. Vi arbeider derfor med informasjons-, opinions-, og påvirkningsarbeid rettet mot offentligheten, beslutningstakere og media.

Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN)

SLMK og NLA er partnere i den Internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen, eller International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN). NLA drifter kampanjen i Norge.

ICAN består av mer enn 500 organisasjoner i over 100 land og jobber for:

  • Å stigmatisere og eliminere atomvåpen.
  • At flere stater signerer og ratifiserer FN-traktaten som forbyr atomvåpen.
  • At flere aktører erkjenner at enhver bruk av atomvåpen medfører katastrofale humanitære konsekvenser.

ICAN ble tildelt Nobels fredspris 2017 «for sitt arbeid med å påpeke de katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen og for sin banebrytende innsats for å få til et traktatfestet forbud mot slike våpen».

ICAN ble etablert i 2007, har hovedkontor i Genève, og ledes av Beatrice Fihn. ICANs internasjonale styre består av følgende ti organisasjoner: Norsk Folkehjelp, International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW), Svänska läkare mot kärnvapen (SLMK), Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF), African Council of Religious Leaders, PAX, Article 36, Acronym Institute for Disarmament Diplomacy og Latin American Human Security Network.

ICAN samarbeider spesielt med overlevende fra atombombingene av Hiroshima og Nagasaki, i tillegg til ofre fra kjernefysiske prøvesprengninger fra forskjellige deler av verden.

ICAN Norge har over 60 partnerorganisasjoner.