Hva skjer når det smeller?

De største umiddelbare skadene av et atomvåpen kommer av trykkbølgen og varmestråling. Det skiller seg i utgangspunktet ikke så mye fra hvordan andre bomber fungerer. Den store forskjellen er størrelsen på effekten. I tillegg til denne effekten forårsaker atomvåpen omfattende skader ved stråling.

Lys- og varmestråling

Når et atomvåpen eksploderer ses først et intenst lysglimt, som fra en gigantisk blits. Samtidig kommer en intens varmestråling som sprer seg med lysets hastighet ut fra bombens sentrum der temperaturen tilsvarer den på sola. Varmestrålingen avtar med avstanden, men smelter og antenner alt innenfor en viss radius. Varmen gir stråleforbrenning på ubeskyttet hud. Sammen med de omfattende brannene gir dette svært mange mennesker brannskader. Man har ingen mulighet til å søke ly fra varmestrålingen dersom man ikke er advart før bomben detoneres.

Trykkbølgen

Det skapes et enormt overtrykk som brer seg med lydens hastighet. Trykkbølgen knuser bygninger og mennesker begraves og brennes levende. I tillegg skades mange av flygende gjenstander, særlig glass fra sprengte vinduer.

Vind

Trykk og varme skaper luftbevegelser som nær bomben er på styrke med en tornado. Vind gir næring til brannene og bidrar til at folk skades av flygende gjenstander. Etter kort tid suges luften tilbake av undertrykket rundt den sluknende ildkulen. Disse vindene tar med seg store mengder støv og partikler opp i luften. En sopp-lignende sky dannes. Partiklene adsorberer radioaktive isotoper og gir opphav til radioaktivt nedfall.

Radioaktiv stråling

Omkring 15 prosent av energien ved en atombombesprengning frigjøres som radioaktiv (ioniserende) stråling. En tredel av dette er gamma- og nøytronstråling (initialstråling) direkte fra ildkulen og resten er etterfølgende stråling fra de flere hundre radioaktive isotopene som dannes ved eksplosjonen. Disse har halveringstider fra sekunder til mange tusen år. Mennesker kan skades fra initialstrålingen første minuttet etter bombesprengningen, eller fra det radioaktive nedfallet som kommer timer og dager etter sprengningen.

Sprengkraft

Effekten av atomvåpen måles i forhold til hvor mange kilo TNT som ville være nødvendig for å frigjøre tilsvarende mengde energi. TNT (også kalt Trotyl eller Trinitrotoluen) er et eksplosiv brukt i det militære.

For å få et bedre inntrykk av hva disse tallene betyr kan vi se på hvor mange konvensjonelle bomber som ville vært nødvendige for å utløse samme mengde energi som et lite atomvåpen, mindre enn Hiroshima-bomben på 15 kilotonn TNT. En atombombe med en sprengkraft på 10 kilotonn TNT veier ca. 500 kg, mens en konvensjonell bombe med lik vekt inneholder ca. 250 kg TNT. En slik relativt liten atombombe frigjør så mye energi som 40.000 like tunge TNT bomber.

Radioaktivitet

En annen stor forskjell mellom atombomber og konvensjonelle bomber er at en kjernefysisk eksplosjon frigjør store mengder med stråling. En stor stråledose kan drepe en person umiddelbart. Eksponering for en litt mindre mengde forårsaker akutt strålingssyke, en meget alvorlig sykdom som fører til langsom død etter dager eller år med lidelse. Stråling kan også forårsake genetiske skader som fører til at barn blir født med misdannelser.

Stråling forurenser også store landområder, noe som gjør det umulig med jordbruk i mange år. Forgiftning av mennesker og deres miljø ved stråling gjør rekonvalesens etter en kjernefysisk eksplosjon lang og smertefull. Lenge etter en kjernefysisk eksplosjon vil  radioaktivitet bli spredt både i området rundt eksplosjonen og, avhengig av været, langt bort fra eksplosjonsstedet. Dette kalles radioaktivt nedfall. Mennesker kan bli påvirket av nedfall direkte ved å bli truffet av det fine støvet som regner ned. Men de kan også innta radioaktive partikler gjennom mat, planter og dyr som har tatt opp radioaktive stoffer. En dødelig dose av stråling kan bestå av så lite energi som det er i varmen til en enkelt slurk med varm kaffe. Altså kan en svært liten mengde ha fatale konsekvenser.

Unik destruktiv kraft

Atomvåpen er helt unike i sin destruktive kraft, og er på alle måter et masseødeleggelsesvåpen. De frigjør enorme mengder med energi i form av eksplosjon, hetebølge og stråling. Disse aspektene ved atomvåpen gjør at vi står ovenfor en helt ny dimensjon av skrekk, og det er viktig å huske på at det er mennesker som holder fingeren på avtrekkeren. Atomvåpen er skapt av mennesker, og de kan avskaffes av mennesker.


Kilder og mer informasjon

Humanitarian impacts, ICAN Australia
Effekter av elektromagnetiskpuls vid en kärnsprängning, Stefan Björnsson, Läkare mot Kärnvapen #158
Förebygga är enda medicinen, Svenska Läkare mot Kärnvapen

Forfatter

Norske Leger mot Atomvåpen

Siste oppdatert
26 april, 2022