Fakta om atomvåpen

Atomvåpen er de mest umenneskelige våpnene som noen gang er laget. Atomvåpen har blitt brukt to ganger i krig, mot de to japanske byene Hiroshima og Nagasaki på slutten av andre verdenskrig i 1945. I tillegg har mer enn 2000 kjernefysiske tester funnet sted. Selv i dag behandler sykehus i Hiroshima stålofre og dokumenterer nye sykdommer hos overlevende. Og barna deres.


Hvor mange atomvåpen er det i verden?

Det er ikke mulig å si nøyaktig hvor mange atomvåpen det er i verden. Ifølge Federation of American Scientists, FAS, er det omtrent 12 700 atomvåpen i verden. USA og Russland eier omtrent 90 % av dem. Omtrent 2000 av disse atomvåpnene, i Frankrike, Russland, Storbritannia og USA, er klare til å bli avfyrt i løpet av minutter, såkalt «high alert».

Russland: 5977 atomvåpen
USA: 5428 atomvåpen
Kina: 350 atomvåpen
Frankrike: 290 atomvåpen
Storbritannia: 225 atomvåpen
India: 160 atomvåpen
Pakistan: 165 atomvåpen
Israel: 90 atomvåpen
Nord-Korea: 20 atomvåpen

For mer informasjon: FAS.org


Lover og regler

Atomvåpen var lenge det eneste masseødeleggelsesvåpenet som ikke var forbudt ved en internasjonal avtale. Den 7. juli 2017 ble FNs atomvåpenforbud (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW) vedtatt da 122 stater stemte for avtalen. Det historiske vedtaket har en rekke signaturer og ratifikasjoner. For en oppdatert liste over hvilke stater som har signert og ratifisert klikk her.

Den 10. desember 2017 ble ICAN (Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen) tildelt Nobels fredspris for sitt arbeid med å påpeke de katastrofale humanitære konsekvensene enhver bruk av atomvåpen har, og for sin banebrytende innsats for å få til et traktatsfestet forbud mot slike våpen. For mer informasjon om forbudet se Å forby atomvåpen eller ICANs sider.

Det finnes to andre internasjonale avtaler som regulerer atomvåpen. Den første er ikkespredningsavtalen, Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT, som regulerer spørsmål om atomvåpenspredning og nedrustning. NPT trådte i kraft 1970. Den andre avtalen er den fullstendige prøvestansavtalen, Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, CTBT, som regulerer prøvesprengninger av atomvåpen. CTBT er fortsatt ikke trådt i kraft.

Hårreisende fakta om atomvåpen

  • Internasjonal humanitær rett forbyr våpen som forårsaker overflødig skade eller unødvendig lidelse. Atomvåpen kan drepe flere hundretusen mennesker på 10 sekunder.
  • 1800 atomvåpen står klar og kan avfyres i løpet av noen få minutter. Deres sprengkraft tilsvarer 50 000 Hiroshima-bomber.
  • Til dags dato behandler sykehus i Hiroshima stråleskadde personer og dokumenterer nye sykdommer hos overlevende, og deres barn, etter atombomben falt over byen i 1945.
  • Av de atomvåpen som står utplassert i verden, er selv det minste stort nok til å jevne Vatikanstaten med jorden.
  • Om verdens største atomvåpen ble sprengt over Eiffeltårnet i Paris, vil lysglimtet være synlig i Berlin og i London vil glassruter klirre.
  • FNs årsbudsjett for nedrustning er 10 millioner dollar. Det samme bruker atomvåpenstatene hver timepå å modernisere sine atomvåpen.
  • Bare presidenten har rett til å avfyre USAs atomvåpen. Reagan mistet koden på gulvet. Clinton glemte den på et møte. Ford glemte den på flyet. Carter leverte den til et renseri.
  • Fram til 1977 var den hemmelige koden for å avfyre USAs atomvåpen: 00000000.


Kilder og mer informasjon

Reagan lost nuclear code card during shooting, UPI Archives, december 1981
Jimmy Carter once sent launch codes to the cleaner, and other scary tales of the ‘nuclear football’, Allen McDuffee, november 2017
«00000000», Bruce Blair, mars 2015, Science and Global Security, Princeton University
How we are funded, United Nations Peacekeeping
Ryssland släpper hemliga bilder på sprängningen av «tsarbomben», John Edgren, augusti 2020, Ny Teknik
Nuclear Testing 1945 – Today, CTBTO
Hiroshima & Nagasaki – 70 years on, survivors and their families still gravely affected, International Committee of the Red Cross, ICRC