Hiroshima og Nagasaki

I august 1945 slapp USA to atombomber over de japanske byene Hiroshima og Nagasaki. Til sammen døde mer enn 230 000 mennesker i de to byene som følge av umiddelbare og langsiktige skader.

Hiroshima

Mot slutten av andre verdenskrig hadde amerikanske bombefly ødelagt de fleste japanske storbyene. Hiroshima var én av de byene som fortsatt var intakt. Byen var en viktig havneby med militære områder og militære fabrikker som enda ikke hadde vært utsatt for amerikanske angrep. Men i 1945 var det få militære igjen ettersom de fleste menn i voksen alder befant seg ved fronten på fastlandet. Skolebarn ned i 12-års alderen var mobilisert for å arbeide for krigsmakten og befolkningen besto for øvrig mest av kvinner, eldre og flere tusen krigsfanger. Befolkningen led under mangel på mat og medisiner og stadige flyalarmer gjorde nettene urolige.

Sammen med noe andre byer ble Hiroshima spart for teppebombingen for å kunne tjene som et mulig mål for en atombombe. Tidligere på sommeren 1945 hadde USA prøvesprengt sin første atombombe og nå ønsket president Truman å bruke det nye våpenet i krigen mot Japan. Fordi byen ikke bar spor av tidligere bombeangrep ville man tydelig kunne se effekten av en atombombe.

6. august 1945

Little Boy - atombomben över Hiroshima

Tidlig på morgenen den 6. august 1945 lettet flyet Enola Gay fra øya Tinian som tidligere ble erobret av amerikanerne. Enola Gay var ett av sju fly som satte kursen mot Hiroshima, men det eneste flyet som fraktet en atombombe. Bomben var over tre meter lang, 75 centimeter i diameter og veide nesten 4 tonn. Den inneholdt 60 kg uran-235 og bar navnet Little Boy.

Om morgenen samme dag lød flyalarmen på ny over Hiroshima. Et enkelt amerikansk bombefly viste seg høyt oppe på himmelen. Kort tid etter ble det varslet at faren var over. Få la merke til at et annet fly kom til syne på himmelen kort tid etterpå. Det var Enola Gay.

Ingen kunne forestille seg hva som kom til å skje. Alt 08:15 ble bomben Little Boy sluppet fra flyet. Det tok 57 sekunder før bomben detonerte ved 580 meters høyde like over Shima sykehuset (episenteret) . Det kom et intenst lysglimt sammen med en hetebølge som fordampet alt liv i en 500 meters radius fra episenteret. Temperaturen i eksplosjonsøyeblikk er anslått å ha vært over en million grader Celsius og det ble dannet en ildkule som på over 250 meter i diameter

hiroshima 1945 2_creative commons

Katastrofale konsekvenser

Trykkbølgen fra eksplosjonen knuste vinduer mer enn 15 kilometer unna episenteret og kunne kjennes opptil 60 kilometer borte. Innenfor en radius på 1,6 km var ødeleggelsen total. Hetebølgen antente hundrevis av branner som sammen dannet en massiv brannstorm. Innen en ti kilometers radius ødela brannene alt som var brennbart. Noen av bygningene i nærområdet ble likevel stående, hovedsakelig på grunn av at viktige bygninger var bygget for å tåle jordskjelv.

Hiroshimabomben hadde en sprengkraft tilsvarende 15 tusen tonn (kilotonn) TNT. Av Hiroshimas 320 000 innbyggere døde 78 000 umiddelbart og 37 000 ble skadet. Ved utgangen av 1945 steg antallet døde til 140 000.

Omtrent en halv time etter eksplosjonen begynte det å regne tungt i området nordvest for Hiroshima. Det “svarte regnet” var fult av skitt, støv, sot og radioaktive partikler som var blitt sugd opp i luften etter eksplosjonen. Dette nedfallet forurenset områder langt unna episenteret.

Besetningen i Enola Gay så ned på Hiroshima etter atombombe-eksplosjonen. Byen forsvant ut av syne. Det eneste synlige var en massiv svart sotsky og sterke flammer. Annenflygeren Richard Lewis, sa: “Herregud, hva har vi gjort?” , men da mannskapet kom tilbake til leiren ble de mottatt som helter.

Forvirring i militæret

Forvirringen i det Japanske militære hovedkvarteret var stor. Det kom rapporter om “rar sky”, “enorme eksplosjoner” og “forferdelig lysglimt”. De ble møtt med total stillhet da de prøvde å kontakte den militære stasjonen i Hiroshima. I hovedkvarteret visste man at det ikke hadde vært et større fiendtlig luftangrep. Dette ville ha dukket opp på radarskjermen. De visste også at det ikke var noe større lager av eksplosiver i Hiroshima. Et fly ble sendt ut for å undersøke hva som hadde skjedd. De konkluderte til slutt med at amerikanerne hadde brukt et nytt våpen.


Nagasaki

Bombingen av Nagasaki har alltid blitt overskygget av den første atombombingen av Hiroshima. USA hadde imidlertid bestemt seg for å bruke to atombomber mot Japan med noen dagers mellomrom for å gi den japanske regjeringen tid til å overgi seg etter den første. Den andre bomben skulle egentilig slippes 11. august over den japanske byen Kokura. Bombens alternative mål var Nagasaki. Den amerikanske forsvarsledelsen bestemte seg for å fremskynde prosessen på grunn av at dårlig vær var varslet. Ny dato for den andre bombingen av Japan ble 9. august 1945.

Lav drivstofftilførsel

Mens mannskapet på Enola Gay fortsatt ble feiret for sin suksess i Hiroshima, støtte mannskapet for det andre oppdraget på problem etter problem. Da bomben Fat Man, den andre atombomben, ble lastet inn på flyet Bocks car merket mannskapet at kun én av drivstoffpumpene om bord virket. Dette begrenset flyets drivstofftilførsel, og mannskapet innså at det var en sjanse for at de ikke ville kunne lande trygt etter utført oppdrag. Men det var ingen tid å miste, den japanske regjeringen måtte overbevises om at USAs neste atombombe ikke bare var en tom trussel.

Fat Man var et passende navn på bomben. Den var sammensatt av en kjerne av plutonium omgitt av et høyeksplosivt materiale som skulle starte kjerne-reaksjonen. Fat Man veide over 4,5 tonn, var 3,25 meter lang og målt over en og en halv meter i diameter, altså mer enn dobbelt så tykk som Little Boy som eksploderte over Hiroshima.

Da bombeflyet nådde Kokura lå skyene lavt over byen og målet for bomben var dekket av tykk tåke. Mannskapet hadde ikke noe annet valg enn å fly mot alternativ nummer to: Nagasaki. Nagasaki var blitt valgt som mål hovedsakelig på grunn av de to store Mitsubishi stål- og våpenfabrikker som lå der.

Også over Nagasaki lå det lave skyer, men i siste sekund åpnet det seg en sprekk i skyene like over industriområdet. Klokken var 11:02 da bomben Fat Man ble sluppet over Nagasaki.

En utslettet by

Fat Man eksploderte 43 sekunder senere 469 meter over bakkenivå. Bomben hadde en sprengkraft tilsvarende 21 kilotonn TNT, men bommet på målet med nesten 3 kilometer. Eksplosjonen i Nagasaki gav ikke en like massiv ildstorm som i Hiroshima, men på grunn av bombens større sprengkraft, og at den eksploderte over en dal, var ødeleggelsene i nærområdet enda sterkere enn de var i Hiroshima. Ødeleggelsene i resten av Nagasaki ble derimot begrenset av byens mange åser og daler, som hindret de verste effektene av eksplosjonen.

fore-efter-nagasakiOmrådet innenfor én kilometers radius ble fullstendig ødelagt av varme og trykkbølgen. Bolighus, andre bygninger, planter og levende vesener ble pulverisert. Så langt som 15 kilometer fra bombens episenter ble vindusglass og dører knust. Bomben over Japans største kristne distrikt der mange sykehus og skoler holdt til. Det egentlige målet: Mitsubishi skipsverft, ble derimot stort sett spart.

Som i Hiroshima er det umulig å si nøyaktig hvor mange som ble drept og skadet i atombombingen av Nagasaki. Nagasakis bystyre har offisielt vedtatt angivelsen “mer enn 70 000 dødsfall”. Man antar at minst 39 000 mennesker døde umiddelbart mens 30 000 ble skadet, og at tapstallene var kommet opp i 74 000 ved utgangen av 1945.

Mannskapet på flyet Bockscar, som slapp bomben over Nagasaki, og i de etterfølgende rekognoseringsflyene så en enorm ildkule bli kastet oppover. Fem sjokkbølger rystet flyet og deretter steg det en soppliknende sky opp. Etter en nervepirrende hjemtur landet flyet på Okinawa med knapt 25 liter drivstoff igjen på tanken.

Ingen hyllester

Mannskapet på det amerikanske flyet Bocks Car og det medfølgende rekognoseringsflyet så en enorm ildkule få minutter etter at bomben ble sluppet. Pilotene måtte vippe flyet kraftig bakover for å unngå å bli truffet. Fem tett etterfølgende sjokkbølger rystet flyet og en radioaktiv sky strømmet mot dem. Flyet kunne ikke fortsette til øya Tinian og måtte nødlande på øya Okinawa. Etter en dramatisk landing, med i underkant av 25 liter drivstoff igjen på tanken, ble det opprevne mannskapet mottatt med tomhet. Ingen var der for å ta imot dem og ingen seremoni ventet.


Kilder og mer informasjon

Hiroshima, Atomicarchive.com
Nagasaki, Atomicarchive.com
The Atomic Bombing of Hiroshima and Nagasaki, August 1945, National Archives
Atomic Bombings of Hiroshima and Nagasaki, Britannica
Unexpected Opposition, Atomicarchive.com

Forfatter

Norske leger mot atomvåpen

Siste oppdatert
27 april, 2022