Israel

Selv om Israel ikke har bekreftet offisielt at landet er en atomstat anser verdenssamfunnet Israel å være dette. Derfor refereres Israels atomvåpen ofte til som «verdens dårligst bevoktede hemmelighet. Israel har trolig rundt 90 atomvåpen i sitt atomarsenal.

Tross at Israel aldri har bekreftet at landet har atomvåpen offisielt har landets politiske ledelse ved flere anledninger bekreftet at dette er tilfellet – med eller uten hensikt. For eksempel refererte statsministeren Ehud Olmert i 2006 til Israel som en atomvåpenstat i et tysk intervju da han sa «atomvåpenstater slik som Frankrike, USA, Russland og Israel». Visedirektøren i Israels Atomic Energy Commission, Dr. Ariel Levite, hadde en liknende uttalelse på en konferanse i januar 2007 da han grupperte Israel sammen med andre atomvåpenstater som India og Pakistan. Både Olmert og Levite nektet senere for at de hadde sagt at Israel var en atomvåpenstat.

Mordechai Vanunu er mannen som avslørte Israels atomvåpenprogram i 1986. Hans avsløring har gitt det internasjonale samfunnet mye av den kunnskapen det har om det israelske atomvåpenprogrammet til dags dato. Vanunu var tidligere ansatt som kjernefysisk tekniker ved Israels atomforskningssenter ved Dimona, men ble bortført og fengslet etter at han avslørte det israelske atomvåpenprogrammet til britiske nyhetsmedier. Vanunu ble sluppet fri i 2004, men med omfattende begrensninger på sin bevegelses- og talefrihet. Siden da har Vanunu blitt arrestert ved en rekke anledninger, og han ble i 2007 fengslet i seks måneder for å ha brutt vilkårene for løslatelsen.

Det israelske atomvåpenprogrammet har eksistert siden 1956. Israel har aldri gjennomført en prøvesprengning, men det har vært omfattende spekulasjoner rundt et påstått samarbeid mellom Israel og Sør-Afrika rundt en prøvesprengning i det sørlige Indiske Hav i 1979 (”Vela”-hendelsen) etter at en amerikansk Vela-satellitt registrerte signaler om et dobbelt lysglimt, hvilket karakteriserer en atmosfærisk prøvesprengning. Flere kilder hevder at statsminister Eshkol satte Israels atomvåpen i høyberedskap under seksdagerskrigen i 1967, men det er usikkert hvor nær Israel har vært å benytte sine atomvåpen.

Atomvåpensituasjonen i dag

I 2011 understreket statsministeren Benjamin Netanyahu at Israel ikke vil bli det første landet som introduserer atomvåpen inn i Midtøsten. Eksperter estimerte i 2019 allikevel at Israel har 80 atomstridshoder, og materiale for å lage 200 atomvåpen.

Leveringsmidler for atomvåpen

Det antas at Israel har utviklet en kjernefysisk triade for å kunne levere sine atomvåpen fra bakke, luft og hav.

Det antas at den første komponenten av Israels kjernefysiske triade er ballistiske missiler med atomstridshoder som kan leveres fra landområder. Disse missilene er av typen Jericho-II og Jericho-III basert på fransk teknologi:

  • Jericho-II: dette missilet ble utviklet på 1980-tallet og har en rekkevidde på 1500 km, og er således et mellomdistansemissil. Missilet ble først utplassert i 1990 og senere testet i 2001.
  • Jericho-III: det antas at dette missilet ble en del av Israels arsenal i 2011. Det ble testet i både 2008 og i 2011. Det har en estimert rekkevidde på 4800-6500 km hvilket innebærer at dette er et interkontinentalt ballistisk missil (ICBM).

Det antas at den andre delen av Israels kjernefysiske triade er kryssermissiler som kan leveres fra ubåter. Israels havbaserte atomstyrker omfatter antakelig fem Dolphin-klasse ubåter konstruert i, og kjøpt fra, Tyskland i begynnelsen av år 2000. En sjette ubåt ble kjøpt i 2018. Det antas at Israel har utviklet kryssermissiler som kan leveres fra disse ubåtene (SLCMer) med en rekkevidde på 1500 km. Den Israelske regjeringen benekter dette, men det er blitt rapportert av det amerikanske innenriksdepartementet og internasjonal presse at Israel har testet slike missiler fra sine ubåter i 2000 og i 2002.

Det antas at den tredje delen av Israels kjernefysiske triade er atomvåpen som kan leveres fra fly. Det finnes svært lite informasjon om Israels nukleære flyvåpen. Det er estimert at Israel har 30 atombomber som kan leveres fra fly, og det israelske luftvåpenet har 205 F-16 Falcons og 25 F-15 Eagle-fly, som enkelte mener kan levere slike bomber.

Beholdning av spaltbare materialer

Det eksisterer svært lite tilgjengelig informasjon om Israels beholdninger av spaltbare materialer, og således rundt hvor mange atomvåpen denne beholdningen kan brukes til. I følge en rapport fra 2015 er det mulig at Israel fremdeles produserer plutonium til atomvåpen via sin Dimona-produksjonsreaktor konstruert av Frankrike. Det er også mulig at denne reaktoren kun produserer andre metaller på dette tidspunktet. Per januar 2017 er det estimert at Israel besitter 860 kg med plutonium som kan anvendes til våpen og at landet har en beholdning på 300 kg med høyanriket uran. Det er mulig at sistnevnte ble overført fra USA til Israel på 1960-tallet, men landene har ikke bekreftet dette.

Atomvåpnenes rolle i nasjonal sikkerhetsstrategi

Israels atomvåpendoktrine antas å være basert på usikkerheten rundt landets status som atomvåpenstat. Det vil si usikkerhet blant andre stater om hvorvidt Israel har slike våpen, hvor de er utplassert, hvor mange som eksisterer og hvorvidt Israel er villig til å benytte dem i en væpnet konflikt. Det er for tiden vanskelig å estimere den eksakte størrelsen på Israels beholdning av atomvåpen, men estimatene bygger ofte på Vanunus avsløring i 1986 og på estimater i henhold til landets mengde spaltbare materialer etter 1986.


Kilder og mer informasjon

Nuclear Notebook: Israeli Nuclear Weapons, 2022, Hans M. Kristensen og Matt Korda

Forfatter

Norske Leger mot Atomvåpen

Siste oppdatert
26 april, 2022